Webceo Hukuk Kayseri Hukuk Bürosu

Kayseri Hukuk Bürosu

0
30

Kayseri Hukuk Bürosu, Diğer taraf arabuluculuk anlaşmasının yetkili mahkemeye arabuluculuk belgesini sunarak mahkemeye sunulmasını talep edebilir ve bu belge yetkili bir mahkemenin niteliğini ve arabuluculuk Hakkında Bilgi gibi taraflar tarafından imzalanan arabuluculuk anlaşmalarını elde ederek elde edilecektir: Hukuk No. 7155 abonelik sözleşmesinden doğan alacaklara ilişkin işlemlerin başlatılması üzerine.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun.

Maddesine göre, 4. maddede belirtilen ticari davalardan ve diğer kanunlardan bir miktar paranın ödenmesine tabi olan alacak ve tazminat talepleri ile ilgili dava açılmadan önce arabulucuya danışılmıştır. Arabulucu, başvuruyu randevu tarihinden itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre, zorunluluk durumunda arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. Ticari anlaşmazlıklar arabuluculuk sürecinde anlaşmazlıklar için dava gereksinimi toplam 8 haftadır.

Kayseri Hukuk Bürosu

Hangi çekişme yargı işleri ve deliller olmadan, ticari davaları düzenler.(1) Tarafların her iki tarafın iş konularından kaynaklanan tüccar veya ticari olmayan yasal işlem olup olmadığına bakılmaksızın.; a) bu yasada, B) Türk Medeni Kanunu, Arabulucu, sorumlu olan ajansın yetkisini dikkate almaz. Diğer taraf, yetkili makamla ilgili belgeleri göndererek en geç ilk toplantıda arabuluculuk bürosunun makamına itiraz edebilir. Bu durumda, arabulucu ilgili Sulh Mahkemesine gönderilecek dosyayı derhal ofise gönderir. Mahkeme, en geç bir hafta içinde, dosyanın incelenmesinin sonunda, ücret ödemeden nihai bir karar verecek ve dosyayı ofise iade edecektir. Mahkeme kararı, büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı bildirim Kanunu hükümlerine uygun olarak taraflara iletilecektir. Yetki itirazının reddedilmesi durumunda.

Birr Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Aynı arabulucu yeniden atanacak ve paragraf 9’da belirtilen süreler yeni randevu tarihinde başlayacaktır. İtirazın kabul edilmesi halinde, yetkili makam kararın bildirilmesinden itibaren bir hafta içinde başvurabilir. Bu durumda, yetkisiz ofise başvuru tarihi, yetkili ofise başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Yetkili makam, beşinci paragrafa uygun olarak bir arabulucu tayin eder. (9) arabulucu, başvuruyu randevu tarihinden itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır.

Bu süre, zorunluluk durumunda arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. (10) arabulucu, taraflar taraflara ulaşamazsa veya taraflar müzakere edemiyorsa veya taraflar kabul edemiyorsa arabuluculuk faaliyetini sona erdirecek ve son dakikaları düzenleyerek arabuluculuk bürosuna derhal bildirecektir. (11) bir tarafın ilk toplantıya geçerli bir mazeret olmaksızın katılmaması durumunda, toplantıya katılmayan taraf nihai raporda bilgilendirilecek ve bu Taraf davada kısmen veya tamamen haklı olsa bile.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here